De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 21 mei

RANGE AEX 18 MEI 2018

Maandrange mei 2018: 573,54 - 538,71
Dagrange 21 mei: 568,63 - 563,51

 

Een trendsysteem dat rigide is, dat aangeeft op 5 april dat de AEX long is geworden, en dat op 18 mei datzelfde longsignaal nog steeds geeft, is natuurlijk niet slecht. En toch heb ik dat longsignaal op 5 april niet voldoende durven vertrouwen. Dat had natuurlijk met de buitengewoon wilde fase op de AEX te maken die er aan voorafging, met vele malen een draaiend trendsignaal en geregeld ook een fout trendsignaal. 

Dit hoort er allemaal bij, en als zo'n onvoorspelbare fase vele weken duurt, raakt de handelaar geconditioneerd op het verder voortduren van die situatie. 

Alle mensen nemen aan dat de toekomst een soort versie van het verleden is; wel verrassingen, maar wezenlijk niet onbekend. We verwachten wat we al kennen. Zo zijn we geconditioneerd. 

Dit is op de beurs nou juist niet het geval. Dat wat we zojuist hebben gezien, zullen we niet op dezelfde manier zien in de nabije toekomst. Het zal anders zijn. 

Om die reden is het ook goed dat wanneer met een handelssysteem gewerkt wordt dat vaste regels heeft, een robot het uitvoert. Letterlijk kan het systeem geprogrammeerd worden; figuurlijk moet de handelaar zichzelf tot robot maken. En dat blijkt altijd weer buitengewoon lastig.

Bij het niet meteen waarnemen van het signaal van 5 april speelden ook andere factoren; ik tracht de golffase van de AEX ook een beetje in de gaten te houden. De scherpe beweging begin april kon binnen de golffase ook het einde van een opwaartse correctie zijn, een vorm van laatste en vijfde golf. Die waarneming kon pas met zekerheid worden gefalsificeerd op 8 mei. Pas daar werd duidelijk dat deze interpretatie van de golfbeweging niet correct was, en dat er meer ruimte was. 

Waarom is de index eerst zo ongehoord hard en snel gedaald, in februari, om vervolgens toch weer vrijwel helemaal hersteld? 

Dit is de beurs. Het is allemaal sentiment-gedreven. Verklaringen worden er altijd wel bij gezocht; zoals, dat beleggers afgeschrikt werden in februari door de snelle rentestijging in de VS. Maar waarom schrikt ze dat dan nu niet meer af? De Amerikaanse 10 jaars rente is nu namelijk boven de 3 %, en inmiddels hoger dan in 2014. Er gebeurt dus iets belangrijks. Maar nu schrikt het beleggers kennelijk niet meer af.

Kortom, we kunnen naar verklaringen zoeken tot we een ons wegen, de beurs gaat zijn eigen gang. De AEX is met name gestegen door de koersexplosie van Royal Dutch Shell, die weer gestoeld is op een grote stijging van de olieprijs. Daarnaast heeft een aandeel als Philips het heel goed gedaan. Dit soort sterke prijsontwikkelingen hebben de zwakte in ING verhuld. 

In de VS liggen de beurzen minder sterk dan in Europa, maar dat verschil is goed te verklaren uit de opmars van de dollar. De opwaartse trend van de Euro, die lang heeft aangehouden, is althans in de laatste maanden wat gecorrigeerd. Of de langere termijn uptrend voor de Euro nu gebroken is, is in deze fase nog niet te zeggen.

Ter illustratie de maandgrafiek: u ziet dat de sterke fase van de Euro een reactie was op langere appreciatie van de dollar, maar die reactie heeft wel lang aangehouden. De huidige beweging kan dus nog deel uitmaken van de opwaartse beweging van de Euro in het grotere plaatje. 

 

DE VOORUITZICHTEN VOOR DE WEEK

Vanaf begin april is iedere week hoger geweest, en ik heb ook nog steeds hogere koersdoelen voor de AEX, via de berekeningen. Ik ga uit van een goed begin van de week, en mogelijk ook van een hogere top in de AEX voor deze cyclus; maar vervolgens verwacht ik een wat grotere correctie; dus al met al, de start van de week hoger, maar met een verwachting dat dit niet vastgehouden kan worden later in de week. 

 

DE DIENSTEN

Bij RVM Systematisch was er een positief weekresultaat. Bij RVM Week was er geen nieuwe positie. Bij RVM Systematisch Lang zijn er langlopende posities vanuit januari, die nog steeds lopen. Dit rustige systeem doet het al jaren goed, en ook dit jaar staat het systeem weer op winst.

Bij Systems2Follow had RVM Retirement een goede week, en RVM Strategy eveneens.

 

 

DE DIENSTEN

RVM SYSTEMATISCH:

RVM SYSTEMATISCH KORT

WERKKAPITAAL: € 20.000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

RESULTAAT 2017:+ €  3.050,10   oftewel + 15,25 %

RESULTAAT 2018:- €  7.867,98   oftewel -   37,50 %  

 

RVM SYST WEEK

WERKKAPITAAL: € 10.000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.


RESULTAAT 2017:  + € 177,10    oftewel    + 1,77 %

RESULTAAT 2018:  + € 443,10   oftewel   + 4,43 %

 

RVM SYSTEMATISCH LANGE TERMIJN

WERKKAPITAAL: € 20,000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

RESULTAAT 2016 – 2017: + € 2345,9 oftewel + 11,73 %

RESULTAAT 2017 - 2018:    €      0,00

 

U kunt zich aansluiten bij de dagelijkse adviesdienst RVM Systematisch (actief sinds 2007) op mijn eigen site www.vanmegentrading.nl. Een gratis kennismakingsmaand is mogelijk. Velen zijn u voorgegaan, u bent van harte welkom bij de club.

 

SYSTEMS2FOLLOW

RVM STRATEGY

WERKKAPITAAL: € 12.000,00

RESULTAAT:   - 27,62 %

 

RVM RETIREMENT

WERKKAPITAAL: € 12.000,00

RESULTAAT:     - 4,17 %

 

Inschrijven voor beide systemen kan op de site van Systems2Follow. De kosten behoren tot de laagste van Systems2Follow.

 

 

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie betreffende uw eigen portefeuillebeheer, met focus op risico, investeringstechniek en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

Wie belangstelling heeft, meldt u via het contactformulier op genoemde site van Van Megen Trading.  

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

 

Happy trading,

Ruud

Pagina 1 van totaal 1 paginas