De vooruitzichten voor de AEX voor de week van 14 april 2020

RANGE AEX 14 APRIL 2019

Dagrange: 516,43 - 503,55

 

 

TERUGBLIK OP AFGELOPEN WEEK, DE WEEK VAN 6 APRIL 2020

 

De stijging in de AEX werd nog eens fors doorgezet. In de VS werd er al een punt van gemaakt, dat zich de grootste stijgingsweek had voorgedaan sinds, ik meen, 1938 of zo. 

Is dat een goed teken?

Nee, natuurlijk niet. Het is ook allerminst verbazingwekkend. De grootste stijgingen doen zich nu eenmaal altijd voor in een bearmarket. Iedereen die al wat langer mee loopt in de markt, weet dit.

Is dit dan een bearmarket?

Dat weten we nog niet zeker, maar met zulke stijgingen zou je het bijna gaan denken, paradoxaal genoeg.

We zijn pas 10 weken na een langjarige top in de index. Zo snel kunnen we niet vaststellen of een langjarige trend omgedraaid is.

 

Net zo goed als we nog steeds niet genoeg weten van het nieuwe virus, een Corona-virus met de naam COVID-19, zo kunnen we onmogelijk weten of dit al een bearmarket is, of alleen een correctie binnen een bullmarket. De daling van 38 % (op de bodem van maart) van de AEX alléén is niet genoeg om dit tot een bearmarket te maken. 

Maar we hadden dus een geweldige week.

Hoe ziet het er voor komende week uit?

 

 

WEEKVERWACHTING 

 

U ziet de dagberekening staan. De weekberekening, de maandberekening zowel als de jaarrange blijven voorbehouden aan de leden van RVM Systematisch.

De meeste opwaartse koersdoelen zijn inmiddels bereikt. Die opwaartse doelen waren in maart ontstaan, en ze lagen fors boven de low van maart. Op dit moment beginnen wij winstnames op de markt te verwachten.

Al met al leidt dat tot de verwachting voor een gelijke tot wat lagere week voor de AEX, deze week na Pasen.

 

 

DE BIZARRE SITUATIE VAN HET MOMENT

Ik ben geen arts, ik kan dus niet vaststellen of de draconische maatregelen die getroffen zijn, nodig zijn. De hele wereld heeft die maatregelen genomen, alleen landen als Zweden gaan hun eigen weg. Ik had het liever gehad dat wij Zweden hadden gevolgd, maar dan moet je wel voldoende IC-bedden hebben en voldoende testcapaciteit. Dat moet er tegenover staan als je het land zo goed mogelijk verder laat draaien. 

Maar die IC-capaciteit is onder Rutte gehalveerd, en testcapaciteit is er niet meer. Vroeger had Nederland verder nog GistBrocades, waarin in de gouden tijd voor Nederland, na de oorlog, peniciline gemaakt werd. En er was een eigen vaccinfabriek. Maar dat kost natuurlijk allemaal geld, en het kabinet wilde zich aan de Europese begrotingsregels houden. Dus werd die fabriek verkocht aan het internationale bedrijfsleven. Dat was weer een boekwinst voor Rutte en de zijnen, en een kostenpost minder. 

Maar nu blijkt waarom je zulke kostenposten niet erg moet vinden. Als beursmensen weten wij dat het omgaan met risico en het voorbereid zijn op risico, de belangrijkste onderdelen van goed beheer zijn. Een verzekering hebben of houden kost geld, dat weet iedereen. Maar onverwachte zaken kunnen steeds weer voorvallen, je kunt dus maar beter voorbereid zijn. Dat waren wij niet. Je kunt de beschaving op dit moment afmeten aan de mate waarin een land met deze crisis het beste is omgegaan. 

We komen dan uit op Zuid-Korea, Singapore, Taiwan, dan Denemarken en Noorwegen, dan Zweden, en dan Duitsland. Het Nederland van Rutte zit hier niet bij. 

Verder: in Nederland is nu ‘officieel’ 0,15 % van de bevolking geïnfecteerd met het virus. U leest het goed, 0,15 % van de bevolking.

Een nog vele malen kleiner deel van onze bevolking is overleden aan de gevolgen van het virus.

Deze percentages gelden ook min of meer voor andere landen. Ook de VS, het land met verreweg de meeste infecties, bevindt zich met 0, 18 % van de bevolking geïnfecteerd ongeveer op onze Nederlandse besmettingsgraad.

Wellicht heeft het stilleggen van het openbare leven dus perfect gewerkt, dat we maar zo weinig infecties hebben.

We weten heel veel nog niet.

Men gaat er vanuit, omdat er natuurlijk nauwelijks getest wordt, dat in werkelijkheid er veel meer besmettingen zijn. Ook dan is het een normale vraag: is dit het allemaal wel waard?

Als we dit vergelijken met de rampzalige besmettingscijfers van de Spaanse Griep in 1918, stellen we vast dat destijds ongeveer 2 % van de wereldbevolking overleed aan dat virus. We weten het niet zeker, dat cijfer zou ook hoger kunnen zijn. De besmettingsgraad lag uiteraard nog veel hoger, wellicht is een groot deel van de hele wereldbevolking in die dagen besmet geweest.

We moeten daarbij bedenken dat het virus in 1918 ook nog muteerde, en in drie golven terugkwam. De cijfers van destijds gingen dus over een heel jaar, wellicht zelfs langer, niet over de relatief korte tijd die wij nu meemaken met het virus. We kunnen nu nog niet zeggen of zo’n nieuwe besmettingsgolf ons ook te wachten staat.

 

Vast staat in ieder geval dat destijds de economische activiteit niet zichtbaar leed. Dat kwam natuurlijk ook omdat op een stad als New Orleans na, de meeste steden die leden onder de Spaanse Griep niet besloten tot een quarantaine en het verbod op beweging van de burgers.

 

Het is dus een beschaafde maatregel geweest, die zogenaamde anderhalve-meter-economie, maar dit kan ook weer niet te lang duren. Ik ben zelf een voorstander van wat de Zweden doen, dat lijkt me redelijk. En de Denen gaan na een maand quarantaine ook weer deels open.

De lessen zijn voor Rutte eenvoudig.

Wat mij betreft is het onbegrijpelijk dat hij zo populair is nu, dan kijkt niemand verder dan zijn neus lang is.

Heel belangrijke sectoren van onze samenleving zijn door de kabinetten-Rutte kapot bezuinigd. De mensen die economisch de meest nuttig zijn, zoals het leger ZZP’ers, zijn nu de pineut.

En dat zijn ze al een tijdje.

Leiders eten het laatste”, zei Sun Tsu heel erg lang geleden. Maar ik heb van onze volksvertegenwoordigers nog niet gehoord dat ze hun inkomen halveren in solidariteit met de mensen die brodeloos en werkeloos zijn gemaakt. En dat ze dat vooral zijn geworden, omdat Rutte en zijn clubs de zorg zo ver uitgekleed hebben. Om zieken in de gangen van het ziekenhuis te voorkomen, moest een heel land in quarantaine.

 

Onze volksvertegenwoordigers zijn natuurlijk de enigen niet die zelf een boterham hebben en houden, terwijl zij een groot deel van de bevolking brodeloos maken. Alle regeringen in de wereld staan er zo in.

Er zijn geen leiders meer die bereid zijn het laatst te eten, en dat maakt hen zwakke leiders.

Wat in onze samenleving ontbreekt, is solidariteit en opofferingsgezindheid bij de zogenaamde top. U denkt wellicht dat het niet anders kan dan het nu gaat, maar dan vergist u zich. De maatregelen van iemand als Roosevelt in de crisis van de jaren '30 van de vorige eeuw, waren gedurfd en vooruitstrevend. 

In die tijd was er in de VS veel meer solidariteit met elkaar dan nu. 

 

De crisis legt dit soort zaken bloot, en we moeten de noodsituatie gebruiken om een aantal zaken te veranderen. Het is bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat er niet meteen, als crisismaatregel, een basisinkomen is ingevoerd. Dat is universeel en dus voor iedereen in het land. Dat sommige mensen en partijen het niet nodig hebben, doet er niet toe. Het basisinkomen als crisismaatregel speelt direct geld in de handen van de burger, en dat is heel belangrijk. Als iedereen formulieren moet gaan invullen, kost het weer tijd, en je doet altijd mensen en ondernemingen te kort.

Geld moet niet gegeven worden aan de banken, maar aan de burger, een basisbedrag om van te kunnen leven, zonder voorwaarden. Ongelijkheid is de grootste bedreiging voor onze samenlevingen, en dus ook voor onze economie. Met die ongelijkheid, die geleidelijk aan ontstaan is, moet afgerekend worden, en deze crisis biedt daarvoor een kans.

Ik blijf het uiteraard volgen, maar verwacht er niet te veel van. Waarschijnlijk keert alles gewoon weer terug bij het oude, als de pandemie voorbij is. 

 

DE DIENSTEN

RVM Systematisch Kort had wederom een winstgevende week. Tot nu in 2020 werkt het week-algoritme dat ik hanteer prima.  

 

Bij Lang en Week hebben we geen acties ondernomen. Er waren dus daar geen resultaten. 

 

U bent welkom als lid!

 

RVM SYSTEMATISCH:

RVM SYSTEMATISCH KORT

WERKKAPITAAL: € 20.000,00

 

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

 

RESULTAAT 2017: + € 3.050,10  oftewel    +  15,25 %

RESULTAAT 2018:  - € 2.438,63  oftewel    -   10,76 % 

RESULTAAT 2019: + € 4.826,10  oftewel    +  24,13 % 

RESULTAAT 2020: + € 2.024,50  oftewel    +  10,12 % 

 

RVM SYST WEEK

 

WERKKAPITAAL: € 10.000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

RVM SYST WEEK 2016: +  € 857,50 oftewel   + 8,58 %

RVM SYST WEEK 2017:  + € 177,10 oftewel   +1,77 %
RVM SYST WEEK 2018: +  € 990,90 oftewel   + 9,90 % 

RVM SYST WEEK 2019:  + € 436,90 oftewel   + 4,37 %

RVM SYST WEEK 2020:  0,00 (nog geen nieuwe acties in 2020).

De meeste posities (in aandelen) lopen hier nog.

  

 

RVM SYSTEMATISCH LANGE TERMIJN

WERKKAPITAAL: € 20,000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

 

RESULTAAT 2016 – 2017: + € 2345,9 oftewel + 11,73 %

RESULTAAT 2017 - 2018:      €      0,00  (alle posities bleven lopend in deze periode)

RESULTAAT 2018 - 2019:   + €  137,10 oftewel + 0,69 %    (vele posities doorlopend)

RESULTAAT 2019 - 2020:   + € 286,58 oftewel  + 1,43 %    (vele posities doorlopend)

 

De meeste posities (in aandelen) lopen hier meer dan twee jaar.  

 

U kunt zich aansluiten bij de dagelijkse adviesdienst RVM Systematisch op deze site:

 

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER

 

Een gratis kennismakingsmaand is mogelijk. Velen zijn u voorgegaan, u bent van harte welkom bij de club.

 

 

SYSTEMS2FOLLOW

 

Systems2Follow biedt twee mogelijkheden om te beleggen in systemen van RVM Systematisch, RVM Strategy en RVM Retirement. 

 

RVM Strategy noteert over 2020 een winst van  + 6,00 %, per eind maart.

In maart heeft het systeem de winst verder uitgebreid. 

 

RVM Retirement lijkt op RVM Systematisch Lang qua strategie, en is gericht op lange termijn beleggingen in betrouwbare bedrijven, die zich al lang bewezen hebben. 

Het resultaat is hier + 0,18 % voor het jaar, en dat ondanks de crash van de beurs.

Dat komt omdat de aandelen die in portefeuille zijn, het veel beter hebben gedaan dan de markt. Daarnaast is er nog goede handelswinst behaald in maart.

 

 

SYSTEMS2FOLLOW

 

RVM STRATEGY

WERKKAPITAAL: € 12.000,00

Rendement 2020 ( tot en met eind maart ) + 6,00 %

 

RVM RETIREMENT

WERKKAPITAAL: € 12.000,00

Rendement 2929 (tot en met eind maart) : + 0.18 %

 

De systemen bij Systems2Follow zijn automatisch te volgen; u schrijft zich in, bepaalt wat u wilt beleggen (het werkkapitaal dat hier wordt weer gegeven is een minimaal benodigd bedrag, u kunt dit naar eigen inzicht verhogen). 

 

Inschrijven voor beide systemen kan op de site van Systems2Follow. 

 

De kosten van zowel RVM Strategy als van RVM Retirement zijn de laagste in Nederland. 

 

  

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

 

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie betreffende uw eigen portefeuillebeheer, met focus op risico, investeringstechniek en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

 

Wie belangstelling heeft, meldt u via het contactformulier. Bedenk dat u aan één middag al genoeg kunt hebben om voor een heel leven te leren beleggen.

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

 

Happy trading,

Ruud               

Pagina 1 van totaal 1 paginas