De range voor de AEX voor donderdag 12 maart 2020 (12. 03. 2020)

RANGE AEX 12 MAART 2020

Dagrange:    490,91 - 475,44

 

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER  RVM Systematisch Kort op + 8,45 % over de afgesloten posities in 2020!  

 

De AEX-index is, in lijn met de westerse beurzen, sinds de top in februari op ongekende wijze gedaald. Vooral de ineenstorting van de aandelenprijs van Royal Dutch Shell, in een dermate korte tijd, is zonder precedent. Zeker voor een aandeel dat een zeer  hoog dividend betaalt, en ook zegt dat dit dividend houdbaar is. Veel goedkoper kan een aandeel nauwelijks worden, als deze mededeling van Royal Dutch klopt. 

De afdaling hangt natuurlijk samen met de uitvallende economische activiteit vanwege de maatregelen tegen Corona. Tot nog toe lijkt Corona enkele malen dodelijker te zijn dan de gewone griep, maar als alle maatregelen om besmetting te voorkomen niet blijken te werken, had er beter niets gedaan kunnen worden. Verreweg de meeste mensen worden immers weer beter. Als je dan het openbare leven daarvoor lamlegt, moet het ook werken, aantoonbaar. Anders was het een zinloze exercitie. We hopen dan dus maar dat alle draconische maatregelen ook gaan werken. 

Opvallend is dat bij de tot nog toe meest dodelijke epidemie, de Spaanse Griep van 1918/1919, de Amerikaanse beurs daar niet bijzonder op reageerde. Toen vielen er miljoenen doden; de schatting (wikipedia) is tussen de 20.000.000 en 100.000.000. Toen deze pandemie voorbij was, ontstond er een 50 % stijging op de Amerikaanse beurs. En al die doden deden de beurs destijds niet veel. 

Dat kwam natuurlijk ook omdat de economieën destijds nog niet zo met elkaar verbonden waren als nu het geval is. Destijds werden er ook geen maatregelen genomen die het personenverkeer beïnvloedden. 

 

DE AEX JAARGRAFIEK

U ziet aan de jaargrafiek die bijgevoegd is dat we woensdag op de AEX op een cruciaal punt eindigden; onder de low van 2018 staat er op de top van 2020, nog maar onlangs gezet in februari, een groene iii.

Die kon nog niet geplaatst worden EOD op woensdag.

Komen de koersen beneden 472 dan is de 'iii' met zekerheid gezet.

Binnen de manier waarop wij de golfstructuur bekijken bij RVM Systematisch, is dit een positief signaal. Na 'iii' opwaarts volgt immers 'v' opwaarts.

Hoe laag de indices echter nog zullen gaan vóórdat deze mooie vijfde golf opwaarts zich af zal gaan spelen, weten we niet. 

 

ONS HANDELSSIGNAAL OP HET MOMENT: SHORT

Wij hadden een uitstekend 2019 en ook 2020 is tot nog toe goed, in die zin, dat wij een shortsignaal hebben gehad in de index een stukje onder de top. 

Dat signaal triggerde bij RVM SYSTEMATISCH KORT een winstname in de bestaande longpositie. Maar we zijn vervolgens maar beperkt short gegaan.

Dat is achteraf  jammer, maar we hebben ook geen last van de daling. We halen er alleen minder winst uit dan mogelijk was geweest, was de shortpositie groter geweest en anders samengesteld.

 

Bijzonder aan deze daling, wat in feite inmiddels een krach is, dat het zo snel is gegaan.

Normaal gesproken zijn dalingen onder het MA200 op enig niveau een koop, in ieder geval voor een hertest van dit belangrijke gemiddelde. Dat is nu echter (nog) niet gebeurd.

Maar hoe laag de index momenteel ook gaat, we weten uit ervaring dat deze terugtest er toch nog wel zal gaan komen. Daarop voorsorteren doen we echter niet bij RVM Systematisch, we volgen strikt het handelssignaal, en nemen buiten de dag dat het handelssignaal er is, geen nieuwe posities in, behalve weekposities op basis van de weekberekening.

De weekpositie die we op deze manier hebben deze week, staat er goed voor en zal ons zeer waarschijnlijk een kleine winst geven. 

 

DE HUIDIGE GOLFTELLING

Zie de jaargrafiek van de AEX. Met de te verwachten lagere opening na het afkondigen van een moratorium op vluchtverkeer tussen Europa en de VS is er het bewijs dat de 'iii' opwaarts staa,t en dat aan alle voorwaarden van een 'iv' neerwaarts al is voldaan. 

Dat is heel snel gegaan, en dit betekent dus ook dat een nieuw longsignaal in deze markt zeer positief kan uitpakken. Want op langere termijn verwachten wij op basis van de conjunctuur nieuwe highs voor de AEX. De potentie is dus heel erg mooi, zo gauw we weer een longsignaal hebben.

Zo'n longsignaal heeft normaal gesproken nog veel tijd nodig om te vormen. Na een dergelijke val kan dat niet van vandaag op morgen. Er kunnen weten overheen gaan. 

 

DE DAGRANGE

De dagrangeberekening voor vandaag, donderdag, ziet u staan. De berekening is trendvolgend, en is geen voorspelling. We openen vrijwel zeker ver onder deze berekening, en in zo'n geval is de onderkant dagrange vaak een target in de loop van de dag, om die als weerstand te testen. Dat zou dan gaan om het niveau 475,44, zoals u ziet. 

 

DE DIENSTEN: RVM SYSTEMATISCH EN SYSTEMS2FOLLOW

 

RVM SYSTEMATISCH

RVM Systematisch Kort had in 2019 een van de beste jaren uit het bestaan. Met  + 8,45 % bij RVM Systematisch Kort, het meest actieve handelssysteem, doen we het ook dit jaar goed. 

U bent welkom als lid van RVM Systematisch.

Als abonnee krijgt u hier tweemaal daags een beursbericht, met analyses, en om 17.00 uur ’s middags altijd een bericht betreffende de aanbevolen marktposities.

 

SYSTEMS2FOLLOW

Bij Systems2Follow (Systems2Follow.nl) kunt u geld laten beheren door professionals. 

Ik maak met twee systemen deel uit van de selectie: RVM Strategy en RVM Retirement.

Waar u bij het oude en vertrouwde RVM Systematisch zelf aan de hand van de dagelijkse adviezen kunt handelen, doe ik dat voor u bij RVM Strategy en RVM Retirement. 

We hebben een grote instroom van klanten gezien bij de systemen van Systems2Follow als gevolg van de goede resultaten. Het is waar u zelf de voorkeur aan geeft. 

Als u wil laten beheren, is zowel RVM Strategy en RVM Retirement een goed idee. Er wordt prudent en consequent beheerd aan de hand van trend en algoritme. 

Gaat u naar de site van Systems2Follow en meldt dat u 

 

Bij RVM STRATEGY was het resultaat in 2019 + 23,82 %. 

Dit jaar, 2020, is het resultaat over januari en februari + 3,26 %, ondanks de enorme daling van de beurs dus in februari. 

En ook in maart is het resultaat tot nog toe positief. We hebben dus tot nog toe geen last van de crash. 

Bij RVM RETIREMENT was het resultaat over 2019 + 16,45 %, behaald alleen met aandelen in bedrijven, niet met derivaten. Eind februari 2020 was het resultaat hier + 0,64 %, ondanks de grote daling op de beurzen. 

In maart is het lopende resultaat hier nu wel negatief, maar er is nog steeds een enorme ourperformance t.ov. de markt. 

 

 

De resultaten uitgebreider verantwoord:

 

RVM SYSTEMATISCH:

RVM SYSTEMATISCH KORT

WERKKAPITAAL: € 20.000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

RESULTAAT 2017:    + 15,25 %

RESULTAAT 2018:    -  10,76 %

RESULTAAT 2019:    + 24,13 %

RESULTAAT 2020:    +   8,45 %

 

 

 

RVM SYST WEEK

WERKKAPITAAL: € 10.000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

RVM SYST WEEK 2016: +  8,58 %
RVM SYST WEEK 2017:  + 1,77 %
RVM SYST WEEK 2018:  + 9,90 %

RVM SYST WEEK 2019:  + 4,37 % (all time high, lopende resultaten niet meegenomen)

  

RVM SYSTEMATISCH LANGE TERMIJN

WERKKAPITAAL: € 20,000,00

Resultaten betreffen uitsluitend afgesloten posities.

RESULTAAT 2016 – 2017: + 11,73 %

RESULTAAT 2017 - 2018:  +   0,00 %  (alle posities lopend)

RESULTAAT 2018 - 2019:   +  0,69 %  (betreft een winstname, verder meeste posities lopend, als je die meeneemt, all time high)

RESULTAAT 2019 - 2020:   nog steeds geen verkopen van de portefeuille, alle posities lopend, in de crash van het moment negatief, maar beter dan de indices.

 

U kunt zich aansluiten bij de dagelijkse adviesdienst RVM Systematisch op deze site:

inschrijven bij RVM Systematisch kan HIER

Een gratis kennismakingsmaand is mogelijk. Velen zijn u voorgegaan, u bent van harte welkom bij de club, die nu 12 jaar actief is.

 

SYSTEMS2FOLLOW

RVM STRATEGY

WERKKAPITAAL: € 12.000,00

RESULTAAT 2019:  + 23,82 %%

RESULTAAT 2020:  +   3,26 %

 

RVM RETIREMENT

WERKKAPITAAL: € 12.000,00

RESULTAAT 2019: + 16,45 %

RESULTAAT 2020: +   0,64 %  (eind februari)

 

 

De systemen bij Systems2Follow zijn automatisch te volgen; u schrijft zich in, bepaalt wat u wilt beleggen (het werkkapitaal dat hier wordt weer gegeven is een minimaal benodigd bedrag, u kunt dit naar eigen inzicht verhogen). 

Inschrijven voor beide systemen kan op de site van Systems2Follow. De kosten van zowel RVM Strategy als van RVM Retirement behoren tot de laagste van ter wereld.

 

De link voor RVM STRATEGY:  https://systems2follow.nl/RVMstrategy/  

De link voor RVM RETIREMENT: https://systems2follow.nl/RVMretirement/

 

 

HET ZATERDAGSE SPREEKUUR

 

Op deze site kunt u zich opgeven voor een privé-sessie betreffende uw eigen portefeuillebeheer, met focus op risico, investeringstechniek en kwantitatieve analyse. Deze sessies worden altijd op zaterdag gepland. 

Wie belangstelling heeft, meldt u via het contactformulier op deze site. Bedenk dat u aan één middag al genoeg kunt hebben om voor een heel leven te leren beleggen.

 

Ten slotte: weest u voorzichtig op de markt, veel succes met uw handel, maar bovenal

Happy trading,

Ruud

Pagina 1 van totaal 1 paginas